Jak vybrat očkování

20.04.2022

Možná vás překvapily informace o nových očkovacích schématech. V posledních letech se doporučení ohledně očkování psů měnilo a v dnešní době je větší rozmanitost v očkovacích schématech dle preferencí veterinárního lékaře. Pokusím se je pro vás přehledně shrnout.

Podle závěrů komise odborníků sdružující veterinární lékaře z celého světa (WSAVA), je možné snížit frekvenci očkování u některých nemocí (psinka, parvoviróza, hepatitida, vzteklina, resp. u koček panleukopenie, kaliciviróza a rhinotracheitida). Již i někteří výrobci vakcín podle tohoto doporučení změnili registraci svých vakcín, což umožnilo uplatnit doporučení odborníků v praxi. Protože bych byla ráda, aby byl organismus vašich psů a koček zatěžován co nejméně, chtěla bych vás seznámit s novým schématem očkování doporučeným WSAVOU. Abyste mohli zvážit jeho výhody a rozhodnout se, jestli chcete očkovat tak jak jste dosud byli zvyklí - t.j. každý rok anebo "nově" a podle toho vybrat i vakcínu. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!