NOVINKA V LÉČBĚ BOLESTI PŘI OSTOARTRITIDĚ

01.07.2022

LIBRELA - nový způsob terapie bolesti při osteoartritidě psů

Osteoartritida (OA) výrazně negativně ovlivňuje kvalitu života psů a omezuje jejich mobilitu. Bolest, snížení kvality života a mobility psů v souvislosti s OA jsou pro majitele také nejčastějším důvodem k úvahám o eutanazii zvířete.

Revoluční novinkou v terapii bolesti provázející OA je u psů použití monoklonální protilátky bedinvetmabu, jejíž mechanismus účinku je zcela odlišný oproti nesteroidním antiflogistikům např. Rimadyl, Previcox Ketofen apod.

injekce do podkoží  je aplikována 1x za měsíc. Cena je bohužel jako u ostatních novinek vyšší. Monoklonální protilátka je vysoce specifický protein imunitního systému, který cílí na klíčový mediátor bolesti NGF a neutralizuje jej. NGF znamená nervový růstový faktor, protein schopný ovlivňovat růst a aktivitu neuronů (nervových buněk). Vazbou na něj snižuje množství volného NGF schopného vázat se na receptory v neuronech, imunitních a dalších buňkách, což má za následek redukci bolesti, snížené uvolňování prozánětlivých mediátorů a dalšího NGF a redukci neurogenního zánětu. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!